Tevékenységeink

Tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a hátrányos helyzet visszafordításához nyújtsunk segítséget.

Nem konkrétan fogalmazzuk meg, hogy mi a szövetkezet fő tevékenységének TEAOR szerinti besorolása, iparág szerint, hanem azt mondjuk, hogy a hátrányos helyzet leküzdéséhez szükséges a foglalkoztatás, ezzel együtt a foglalkoztathatóság, a másokkal való együttélési képesség, szükséges a képzés, valamint minden olyan szervezettel, gazdasági társasággal való együttműködés, akinek valóságos szerepe van, vagy lehet a hátrányos helyzet felszámolásában.

A tényleges foglalkoztatás szövetkezeten belül mindig annak függvénye, hogy milyen piaci igényre, vagy éppen vállalkozói, vagy egyéni igényekre kell választ adni. Fontosnak tartjuk, hogy a valós piaci kereslet és a kínálat találkozzon, a célcsoport tagjai valóban saját igényeiknek, szükségletüknek, képességüknek megfelelő munkát tudjanak végezni, vagy ehhez mért ismereteket tudjanak elsajátítani a közreműködésünkkel.

Segítjük más szervezetek létrejöttét, közösséget építünk. A foglalkoztatás mellett legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy segítsük a helyi közösségek létrejöttét és aktív működését. Látjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak most helyben, és keressük azokat a beavatkozási pontokat, ahol szövetkezetünk segíteni tud.